Försäljningsinformation

Försäljningsinformation

Allmäna försäljningsvillkor för RC Sport & DeSign AB

Dessa försäljningsvillkor skall tillämpas mellan säljaren RC Sport & DeSign AB och köparen om ej annat har avtalats skriftligen.

Priser

Samtliga priser är cirkapriser vilket innebär att vi reserverar oss för felaktigheter i prislistorna och förbehåller oss rätten att ändra specifikationer och priser utan föregående avisering. Samtliga priser på vår hemsida inkluderar 25% moms.

Betalningsvillkor

All försäljning sker mot förskottsbetalning. Kredit medges först efter av oss godkänd kreditprövning, betalningsvillkor 10 dagar efter fakturadatum, därefter debiteras dröjsmålsränta enligt lag.

Leverans

Leverans sker i mån av tillgänglighet från vårt lager. Restnoterade varor levereras så snart de finns tillgängliga i lager. Vid leveransförseningar har köparen rätt att häva köpet först efter det att köparen har uppmanat RC Sport & DeSign AB att leverera och varan härefter ej levererats inom skälig tid. Vid leveransförseningar kan köparen inte göra gällande anspråk gentemot RC Sport & DeSign AB. De levererade varorna förblir säljarens egendom tills varorna är till fullo betalda.
RC Sport & DeSign AB ansvarar ej för skador som uppkommit under transport med fraktbolag, dessa skador ansvarar fraktbolaget för.

Retur

14 dagars retur rätt gäller vid lagerförd vara. För ej avhämtade varor / returer debiteras kunden med samtliga fraktkostnader samt en returavgift på 10%. Efter 60 dagar höjs returavgiften till 30%. Ej lagerhållna varor tas ej i retur. Elektronik varor tas ej i retur.

Garanti

Garantier gäller enligt svensk lag i ett (1) år på påvisade fabrikationsfel. Garanti gäller ej om varan har handskas med på ett felaktigt och ovarsamt sätt.

Produktansvar

RC Sport & DeSign AB ansvarar ej för skada som levererade varor orsakat på person, annan egendom eller indirekt såsom produktionsbortfall med mera.

Montering / installation

RC Sport & DeSign AB ersätter EJ monterings / installations kostnader vi eventuella reklamationer / returer.